Parc Etnològic de Les Pedreres del Congost

Parc Etnològic de Les Pedreres del Congost, és una iniciativa privada que pretèn difondre la interpretació de la vida d’aquella gent que es dedicà a les feines de la nostra terra (picapedres, conreuadors de vinya, carboners, navaters) en el decurs dels últims 5 segles.

Això es farà a la finca privada que disposa encara de raconets i equipaments gairebé tal com es van deixar.